https://www.high-endrolex.com/41 Medicis Jobboard | Прочети повече

Разработена, съгласно европейската директива 2005/36/ЕО, за да отговори адекватно и ефикасно на трудностите, свързани с медицинската демография в Европа, Medicis Jobboard има за мисия да предостави възможност на професионалистите на здравни грижи (лекари, парамедици, административен и технически персонал) и на лицата, които имат нужда от тях, (болници, клиники, услуги между предприятия, местни общности, НПО, агенции за подбор на персонал и др.) от цяла Европа да осъществят свободно връзка, посредством услуга за публикуване на обяви и автобиографии.

« Подбиращите персонал » разполагат с истински виртуален офис, позволяващ им да публикуват и управляват своите предложения за работни места (обяви), получените кандидатури за тези обяви, както и възможност да разглеждат картотеката с автобиографии. « Кандидатите » също разполагат със свое лично пространство, от където могат да разглеждат обявите, да управляват кандидатурите си и да имат достъп до подробното представяне на учрежденията.

ЗАМИСЛЕНА ПРЕЗ 2012 Г. ОТ ЛЕКАР, КАДЪР В ОБЛАСТTА НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ, ДИРЕКТОР НА БОЛНИЧЕН ЦЕНТЪР И СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДБИРАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ,MEDICIS JOBBOARD Е ПЪРВАТА ЕВРОПЕЙСКА УЕБПЛАТФОРМА, СПЕЦИАЛИЗИРАНА В ПОДБОРА НА МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ.
https://www.high-endrolex.com/41