vattard patrick

Тази визитка на кандидата е само за информация - не съдържа лични данни. За да получите достъп до данните му, моля регистрирайте се (безплатно) като щракнете върху долния бутон

РЕГИСТРАЦИЯ

Лекар, дентална медицина

Старши

Член от 15-03-2019

Последно влизане 15-03-2019

Дейност

 • Специалност (медицина/парамедицина) :
  Лекар, дентална медицина
 • Държавата, в която в момента упражнявате професията си
  Реюниън
 • Член на лекарска колегия в друга държава :
  Не
 • Езици / Ниво

  френски - Майчин език

Търсене

 • Желани държави
  Не е уточнен/-о,-а
 • Възможна дата на започване (от…)
  Не е уточнен/-о,-а
 • Стаж
  Старши (+ от 10 години стаж)
 • Статут
  Активно търсене
Назад