Iordache Catalin

Тази визитка на кандидата е само за информация - не съдържа лични данни. За да получите достъп до данните му, моля регистрирайте се (безплатно) като щракнете върху долния бутон

РЕГИСТРАЦИЯ

Лекар инфекционист

Студент по медицина

Член от 01-05-2018

Последно влизане 01-05-2018

Дейност

 • Специалност (медицина/парамедицина) :
  Лекар инфекционист
 • Държавата, в която в момента упражнявате професията си
  Румъния
 • Член на лекарска колегия в друга държава :
  Не
 • Езици / Ниво

  румънски - Майчин език

  английски - Ниво напреднали

  испански - Ниво начинаещи

  френски - Ниво начинаещи

Търсене

 • Желани държави
  Не е уточнен/-о,-а
 • Възможна дата на започване (от…)
  Не е уточнен/-о,-а
 • Стаж
  Студент по медицина
 • Статут
  Отворен за възможности
Назад