Voicu Diana

Тази визитка на кандидата е само за информация - не съдържа лични данни. За да получите достъп до данните му, моля регистрирайте се (безплатно) като щракнете върху долния бутон

РЕГИСТРАЦИЯ

Акушер-гинеколог

Утвърден

Член от 12-06-2020

Последно влизане 12-06-2020

Дейност

 • Специалност (медицина/парамедицина) :
  Акушер-гинеколог
 • Държавата, в която в момента упражнявате професията си
  Румъния
 • Член на лекарска колегия в друга държава :
  Не
 • Езици / Ниво

  английски - Ниво напреднали

Търсене

 • Желани държави
  Не е уточнен/-о,-а
 • Възможна дата на започване (от…)
  Не е уточнен/-о,-а
 • Стаж
  Утвърден (+ от 5 години стаж)
 • Статут
  Отворен за възможности
Назад