BOR Catherine

Тази визитка на кандидата е само за информация - не съдържа лични данни. За да получите достъп до данните му, моля регистрирайте се (безплатно) като щракнете върху долния бутон

РЕГИСТРАЦИЯ

Патологоанатом

Старши

Член от 31-03-2019

Последно влизане 31-03-2019

Дейност

 • Специалност (медицина/парамедицина) :
  Патологоанатом
 • Държавата, в която в момента упражнявате професията си
  Белгия
 • Член на лекарска колегия в друга държава :
  Да - Франция
 • Езици / Ниво

  френски - Майчин език

Търсене

 • Желани държави
  Не е уточнен/-о,-а
 • Възможна дата на започване (от…)
  Не е уточнен/-о,-а
 • Стаж
  Старши (+ от 10 години стаж)
 • Статут
  Отворен за възможности
Назад