Kaleshi Harillaq

Тази визитка на кандидата е само за информация - не съдържа лични данни. За да получите достъп до данните му, моля регистрирайте се (безплатно) като щракнете върху долния бутон

РЕГИСТРАЦИЯ

Дерматолог

Старши

Член от 23-07-2020

Последно влизане 23-07-2020

Дейност

 • Специалност (медицина/парамедицина) :
  Дерматолог
 • Държавата, в която в момента упражнявате професията си
  Швейцария
 • Член на лекарска колегия в друга държава :
  Не
 • Езици / Ниво

  английски - Средно ниво

Търсене

 • Желани държави
  Не е уточнен/-о,-а
 • Възможна дата на започване (от…)
  Не е уточнен/-о,-а
 • Стаж
  Старши (+ от 10 години стаж)
 • Статут
  Активно търсене
Назад